Floortime

 (dokter S. Greenspan en Dokter S. Wieder)

Floortime is een ontwikkelingsgerichte benaderingswijze voor kinderen met autisme. Floortime gebruik je dus om ontwikkelingsgericht te werken en minder stoornisgericht. Je betrekt het handelen dus als uitgangspunt om doelen te behalen en niet de stoornis en vanuit hier doelen stellen.

Floortime is DIR, dat wil zeggen;

 • D = Developmental (kind en ouders)
 • I = Individual difference (kind en SI)
 • R = Relationship based (kind – therapeut)

Floortime biedt een frame waarbinnen ouders en professionals binnen een op maat gemaakt programma het kind met een contactstoornis kunnen stimuleren tot het aangaan van een optimale relatie. Waarbij het kind zichzelf optimaal kan ontwikkelen op alle (ontwikkelings) gebieden binnen zijn/haar mogelijkheden.

Onder andere kinderen met autisme hebben moeite met de taal. We leven in een (te) talige maatschappij. Floortime springt hierop in, door meer te doen met het handelen.

Dubbel en Dwars begeleidt vanuit Logopedische en Ergotherautische inzichten in (middels de 6 pijlers vanuit Floortime);

 • Mijlpaal 1: Zelfregulatie en aandacht (SI en 0-3 maanden).
 • Mijlpaal 2: Gedeelde aandacht en betrokkenheid (Samen kunnen ervaren en 2-6 maanden).
 • Mijlpaal 3: Wederzijdse aandacht en communicatie (Heeft initiatief, kan handelen, actie en reactie en 4-9 maanden).
 • Mijlpaal 4: Gedeelde aandacht en probleemoplossend denken (Communicatie mogelijk en 9-18 maanden). 
Hierop valt een kind met autisme dus voor het eerst wellicht opvallend op. Eerder vaak niet (achteraf wel, maar op dat moment niet).
 • Mijlpaal 5: Symbolisch spel creeren en uitbreiden (Communicatie en nadoen en initiatief nemen en fantasiespel mogelijk en 18-30 maanden).
 • Mijlpaal 6: Logisch en abstract denken (Samen spelen, inzetten cognitie en 30-48 maanden).

Tijdens een Dubbel en Dwars behandeling zet je Floortime als volgt in;

 • Playing dumb (voor dom spelen)
 • Playing obstructive (obstructie bieden)
 • Eigen inbreng van het kind

Meer informatie

Websites
Algemene informatie Floortime meer informatie >>
Spelen en Floortime meer informatie >>

Boeken
Engaging Autism. Stanley I. Greenspan, M.D. Serena Wieder, PH.D.

Contact

Dubbel & Dwars
Dorpsstraat 53
3171 EE Poortugaal
info@dubbelendwars.info

Copyright © 2018-2023 Dubbel + Dwars. Alle rechten voorbehouden | Design & Development Ministerie van Visuele Zaken.