EET Rotterdam

EET (Eerstelijns Eetteam Rotterdam) is in 2015 ontstaan om laagdrempelige multidisciplinaire ambulante behandeling te geven aan kinderen met eetproblemen. Het betreft een eerstelijns samenwerking tussen de disciplines prelogopedie, (kinder)ergotherapie, (kinder)psychologie/orthopedagogiek, (kinder)diëtetiek en kinderfysiotherapie. Het eetteam behandeld kinderen van 0 tot en met 12 jaar met eetproblemen.
De disciplines die in gezet kunnen worden zijn:

  • (Kinder)diëtist
  • (Pre)logopediste
  • (Kinder)psycholoog/ orthopedagoog
  • Ergotherapeut
  • Fysiotherapeut

Multidisciplinaire samenwerking

Eetproblemen bij kinderen kunnen veel impact hebben op de gezinssituatie. Daarom is een multidisciplinaire behandeling geïndiceerd, zodat er vanuit verschillende invalshoeken naar de problematiek die het kind met eten laat zien, gekeken kan worden. Deze zal starten met een gezamenlijke intake gesprek van de relevante disciplines. Van daaruit wordt een individueel behandelplan opgesteld waar één of meerdere behandelaren van het eetteam mee aan de slag gaan.

www.eetrotterdam.nl

Vergoeding

Vergoeding van de behandeling door de zorgverleners vindt plaats vanuit de basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. De consulten van de kinderdiëtist worden vanuit de basisverzekering voor drie uur per jaar vergoed (dit betreft directe als indirecte tijd). Mogelijk dat vanuit uw aanvullende verzekering extra uren vergoed worden. Psychologische zorg wordt toegewezen door de gemeente waar het kind ingeschreven staat.

Contact

Dubbel & Dwars
Dorpsstraat 53
3171 EE Poortugaal
info@dubbelendwars.info

Copyright © 2018-2023 Dubbel + Dwars. Alle rechten voorbehouden | Design & Development Ministerie van Visuele Zaken.