Voeding

Het geven van voeding is het eerste moment waarop ouders met hun kind communiceren. Voedingsproblemen kunnen vanaf de geboorte dus veel stress veroorzaken, bij zowel het kind als bij ouders/verzorgers. Zowel de logopedist als de ergotherapeut kunnen betrokken worden bij verschillende problemen met betrekking tot voeding. Zo kan de logopedist ouders en kind bijstaan als er problemen zijn bij de overgangen naar nieuwe type voeding, bij afbouw van sondevoeding, motorische problemen bij het (leren) eten & drinken, maar ook bij afweer tegen (bepaalde typen) voeding als gevolg van een beperking/trauma.

De ergotherapeut kijkt bij voedingsproblematiek naar zowel het creeëren van goede voorwaarden (bijvoorbeeld eetgerei en/of houding), als naar bijkomende problematiek, zoals overgevoeligheid voor bepaalde voedingsstructuren en de bijkomende verwerking van sensorische informatie.

Coaching

Voornaamste taak bij preverbale logopedie is om ervoor te zorgen dat de ouders/verzorgers zélf hun kind kunnen gaan begeleiden bij problemen in de voedingsproblemen. De logopedist geeft ouders tips en handvatten en geeft aan welke aanpassingen gedaan moeten worden in voedingshouding, materiaal, voedingsmiddelen en -structuren.

De samenwerking tussen logopedie en ergotherapie is bij voedingsproblematiek van enorme meerwaarde, evenals een goede samenwerking met andere disciplines zoals een dietist, (ortho)pedagoog en fysiotherapeut. Dubbel&Dwars is daarom onderdeel van EET (Eerstelijns EetTeam Rotterdam); een eetteam bestaande uit verschillende professionals, dat ouders/verzorgers helpt het eetprobleem vanuit verschillende vakgebieden in kaart te brengen.

De logopedisten bij Dubbel & Dwars zijn allen geregistreerd preverbaal logopedist, wat inhoudt dat zij gespecialiseerd zijn in het behandelen van eet- en drinkproblematiek bij het (jonge) kind.
De ergotherapeuten bij Dubbel & Dwars zijn gespecialiseerd in het werken met kinderen en hebben, onder andere, cursussen en bijscholingen gevolg in het behandelen van problemen in de sensorische informatieverwerking.

Meer informatie

Op onderstaande websites vindt u meer informatie over de normale eet- en drinkontwikkeling:

  Op onderstaande websites vindt u meer informatie over voedingsproblematiek:

  Op onderstaande websites vindt u meer informatie logopedie/ergotherapie en voedingsproblematiek:

Contact

Dubbel & Dwars
Dorpsstraat 53
3171 EE Poortugaal
info@dubbelendwars.info

Copyright © 2018-2023 Dubbel + Dwars. Alle rechten voorbehouden | Design & Development Ministerie van Visuele Zaken.