Spraak-/taalontwikkeling

Bij problemen in de spraak-/taalontwikkeling van het (jonge) kind is de logopedist vaak nauw bij betrokken. De spraak-/taalontwikkeling noem je vertraagd of verstoord wanneer een kind duidelijk achterblijft bij leeftijdsgenootjes. Het kind spreekt nog niet of opvallend weinig, is slecht te verstaan, maakt onduidelijke zinnen en wordt vooral niet altijd begrepen. De logopedist onderzoekt op welk gebied het kind achterblijft en coacht de omgeving/ouders bij het begeleiden van het kind in de spraak-/taalontwikkeling.

De ergotherapeut wordt ingeschakeld, wanneer de logopedist merkt dat er ook problemen zijn op het gebied van concentratie of de verwerking van sensorische prikkels. Deze problematieken kunnen goede communicatie in de weg staan. De ergotherapeut kan dus helpen de voorwaarden voor spraak & taal te optimaliseren, zodat een ideale communicatiesituatie ontstaat.

Coaching

Bij het begeleiden van kinderen met problemen in de spraak-/taalontwikkeling, is het coachen van ouders erg belangrijk. De logopedist begeleidt ouders in de communicatie met hun kind en de wijze waarop zij hetgeen dat de logopedist doet in de behandeling thuis toe kunnen passen.

De logopedisten bij Dubbel&Dwars zijn opgeleid tot spraak-/taaltherapeuten en hebben daarnaast allen ervaring in het begeleiden van kinderen met spraak-/taalproblematiek als gevolg van complexere problematiek (zoals ASS, verstandelijk/lichamelijke beperking, prematuren).

De ergotherapeuten bij Dubbel&Dwars zijn gespecialiseerd in het werken met kinderen en hebben, onder andere, cursussen en bijscholingen gevolg in het behandelen van problemen in de sensorische informatieverwerking.

Meer informatie

Op onderstaande websites vindt u meer informatie over de spraak-/taalontwikkeling:

Op onderstaande websites vindt u meer informatie over logopedie/ergotherapie en spraak-/taalontwikkeling:

  • Informatie over logopedie en een vertraagde taalontwikkeling – zowel behandeling als coaching meer informatie >>
  • Informatie over logopedie en een vertraagde spraakontwikkeling – zowel behandeling als coaching meer informatie >>
  • Informatie over Compleet Logopedie, eerstelijns logopediepraktijk in Rotterdam meer informatie >>
  • Informatie over LEF Ergotherapie, eerstelijns (kinder)ergotherapiepraktijk in Rotterdam meer informatie >>
  • Informatie over enkele opleidingen die de ergotherapeuten en logopedisten bij Dubbel&Dwars hebben gevolgd meer informatie >>

Op onderstaande websites vindt u o.a. tips ter stimulering van de spraak-/taalontwikkeling

Contact

Dubbel & Dwars
Dorpsstraat 53
3171 EE Poortugaal
info@dubbelendwars.info

Copyright © 2018-2023 Dubbel + Dwars. Alle rechten voorbehouden | Design & Development Ministerie van Visuele Zaken.