(Ex)prematuur

(Ex)prematuur geboren kinderen:

Prematuur betekent te vroeg geboren. Kinderen geboren na een zwangerschap van 26 tot 37 weken worden prematuren genoemd. Er kunnen verschillende factoren zijn waardoor een kind te vroeg geboren wordt:

  • Moederlijke factoren
  • Kinderlijke factoren
  • Baarmoeder, placenta factoren
  • Onbekende factoren.

Er zijn meerdere medische problemen die frequent voorkomen bij prematuren zoals; onrijpheid longen, onrijpheid zenuwstelsel, metabole stoornissen, infecties, onrijpheid maag/darmkanaal, dysmaturiteit (te laag geboortegewicht), temperatuurregulatie, aangeboren afwijkingen. Door de veelvoorkomende medische problemen ontstaat er bijna altijd ook een voedingsprobleem. De eerste periode buiten de baarmoeder wordt er dan ook vaak gebruik gemaakt van een neus/maagsonde en regelmatig ook extra zuurstof.

Voor de voedingsproblemen wordt zowel in het ziekenhuis als bij thuiskomst de hulp van een preverbaal logopedist ingeroepen. Deze kan de stappen van de voeding begeleiden naar een hopelijk normale ontwikkeling van de voeding. Tevens kan deze helpen bij het afbouwen van de sondevoeding. Dit kan echter nooit monodisciplinair. In de praktijk van Dubbel & Dwars wordt er intensief samengewerkt door de logopedist en de ergotherapeut als het gaat om de veranderde sensorische informatieverwerking van een (ex) prematuur kindje. Door een korte zwangerschapsduur zijn er een hoop zintuiglijke ervaringen gemist die in de baarmoeder wel nog aan bod zouden komen. Dit is belangrijk te beseffen en te bekijken hoe hier mee om te gaan. Het kan zijn dat een kindje veel moeite vertoond en daardoor bijvoorbeeld veel huilt en oncomfortabel is.

Omdat de problematieken rondom de (ex)premature kinderen vaak zeer complex is, moet er wel multidisciplinair gewerkt worden. Wij hebben daarom ook EET Rotterdam opgezet, wat een eerstelijns eetteam is. Hierin zitten een diëtist, logopedist, psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut en voor second opinion een neonatoloog en een MDL kinderarts.

Meer informatie

Websites
Informatie over prematuren van een verpleegkundige voor ouders meer informatie >>
Borstvoeding bij prematuren meer informatie >>
Informatie van ouders voor ouders meer informatie >>
Logopedische informatie meer informatie >>
Wetenschappelijke informatie meer informatie >>
Kleding voor prematuren meer informatie >>

Boeken
Reisgids naar huis; handboek voor ouders van te vroeg geboren kinderen. (Trichis ISBN 978-94-90608-95-8)

Contact

Dubbel & Dwars
Dorpsstraat 53
3171 EE Poortugaal
info@dubbelendwars.info

Copyright © 2018-2023 Dubbel + Dwars. Alle rechten voorbehouden | Design & Development Ministerie van Visuele Zaken.