EMB

Verstandelijke en/of lichamelijke beperking

Een verstandelijke en/of lichamelijke beperking kan verschillende oorzaken en ernsten hebben. Zo kan het voor de geboorte bekend zijn of tijdens of na de geboorte pas aan het licht komen of ontstaan. Daarnaast zijn er vele varianten in ernst van de verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Soms is er bekend wat de diagnose is, maar soms is er hierover ook nog veel onduidelijkheid.

Deze grote variatie aan beperkingen vraagt dan ook om een specifieke kijk bij iedere persoon afzonderlijk. De beperking betekent in dit geval juist de uitdaging. Op welke manier kunnen we zoveel mogelijk uit iemand halen? Dat is de vraag die centraal staat. Bij personen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking zijn vaak meerdere disciplines betrokken.

De logopedist bekijkt welke mogelijkheden er zijn binnen de communicatie.
Op welke manier communiceert een kind en hoe kan dit verder worden uitgebreid in stapjes die passen bij de ontwikkeling van het kind. Op welke manier kan deze communicatie mogelijk ondersteund worden? En welke voorwaarden voor communicatie gaan hieraan vooraf? Tevens is de logopedist gespecialiseerd in eet- en drinkproblemen. Wanneer er door de verstandelijke en/of lichamelijke beperking moeilijkheden zijn ontstaan met eten en drinken, kan de logopedist dit in kaart brengen en gerichte adviezen geven. Ook spelen hierbij soms gevoeligheden in en rond het mondgebied een rol, waarin de logopedist vanuit de sensorische informatieverwerking kan kijken naar dit stukje ontwikkeling.

De ergotherapeut bekijkt tevens de gevoeligheden voor prikkels die een rol kunnen spelen bij mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De sensorische informatieverwerking kan in kaart gebracht worden en ook hierbij kunnen gerichte adviezen gegeven worden. Tevens bekijkt de ergotherapeut welke voorzieningen er mogelijk zijn die ingezet kunnen worden om een situatie te verbeteren.

Meer informatie

Websites
Wat is een verstandelijke handicap meer informatie >>
Algemene informatie verstandelijke handicaps meer informatie >>
Verstandelijke handicaps en communicatiemethoden meer informatie >>

Boeken
Logopedie voor mensen met en verstandelijke beperking
Prikkels in de groep

Ervaar het maar

De werkwijze ‘Ervaar het maar’ is gericht op de stimulering van de motoriek, de zintuigen en de communicatie. Daarnaast staat het beleven van plezier en het opdoen van ervaring bij deze werkwijze centraal. Aan de hand van een duidelijk gestructureerde opbouw kan gewerkt worden op verschillende communicatieniveau’s binnen verschillende thema’s. Thema’s zoals lichaam, eten en drinken en de vier jaargetijden komen aan bod.

De logopedist brengt de communicatie en/of prikkelverwerking in kaart en bekijkt op welk niveau ‘Ervaar het maar’ ingezet zou kunnen worden die bij de persoon past. De ergotherapeut doet ditzelfde voor de motoriek en/of de prikkelverwerking.

Meer informatie

Websites
Verstandelijke handicap en Methode Ervaar Het Maar meer informatie >>
Facebook methode Ervaar Het Maar meer informatie >>

Boeken
Ervaar het maar werkmap

Contact

Dubbel & Dwars
Dorpsstraat 53
3171 EE Poortugaal
info@dubbelendwars.info

Copyright © 2018-2023 Dubbel + Dwars. Alle rechten voorbehouden | Design & Development Ministerie van Visuele Zaken.