Algemene regels Covid – 19 beleid Dubbel en Dwars

In situaties waar geen verhoogd risico op besmetting met Covid – 19 bestaat en besloten wordt een behandeling te starten, moeten strikte hygiënemaatregelen worden gevolgd (ook door de cliënt):

  • Was je handen bij binnenkomst en vertrek
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Houd 1,5 meter afstand
  • Gebruik papieren zakdoekjes indien nodig
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je symptomen van COVID – 19 hebt.

• Stop de behandeling direct als een cliënt alsnog symptomen van COVID – 19 heeft

Starten behandeling:
– Ouders kunnen niet mee de behandelruimte in waar de therapie van hun kind plaats vindt.
– Ouders dienen te wachten in de grote centrale wachthal van het Gezondheidscentrum.  U wordt verzocht daar een mondkapje te dragen.
– Kinderen van 12 jaar en ouder dragen een mondkapje tijdens hun therapiesessie, zo ook de therapeut.

Bij Dubbel & Dwars worden met name kinderen met een complexe problematiek behandeld en er wordt advies gegeven aan hun naaste omgeving.

Wat houdt nu een complexe problematiek in? U kunt denken aan de volgende aandachtspunten en beperkingen:

  • Motorische ontwikkelingachterstand en een spraak- taal ontwikkelingsachterstand.
  • Voedingsproblemen;
  • Gedragsproblemen met eventueel een ontwikkelingsachterstand;
  • Verstandelijke en/of lichamelijke handicap en gedragsproblemen;

Bij bovenstaande aandachtspunten en beperkingen is het vaak wenselijk wanneer meerdere disciplines vanuit medische en paramedische hoek een kind behandelen. Hierbij is het echter niet altijd even vanzelfsprekend dat “alle neuzen dezelfde kant op wijzen”. Dubbel & Dwars zet zich ervoor in om de omgeving van het kind te betrekken bij de behandeldoelen en deze op elkaar af te stemmen. Dus niet alleen de betrokken artsen en behandelaars, maar ook de ouders/ verzorgers en leerkrachten enzovoorts!

Compleet Logopedie

Compleet logopedie is een (pre) logopediepraktijk gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met complexe hulpvragen. Logopedie is het onderzoeken en behandelen van problemen in de communicatie in alle vormen, maar ook het behandelen van verbale en non-verbale problemen die te maken hebben met de stem, taal, spraak, slikken (eten en drinken) en het gehoor. De logopedist houdt zich bezig met de werking van de mond, lippen en tong. Logopedie zorg dat het spreken op gang wordt gebracht of dat het taalbegrip wordt gestimuleerd

LEF Ergotherapie

LEF ergotherapie is een praktijk waar kinderen, maar ook mensen met een verstandelijke handicap, die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven, behandeld en geadviseerd kunnen worden. Als (kinder) ergotherapeut ondersteun je in datgene wat minder makkelijk verloopt, of het nu slecht slapen, snel boos worden, moeite met naar school toe gaan of zelfstandig spelen is, een ergotherapeut ondersteunt hierin. Kwaliteit van leven is voor ‘groot en klein’ belangrijk. Iedereen heeft recht op een betekenisvol bestaan. LEF Ergotherapie onderscheidt zich door te kijken naar de mogelijkheden van een persoon in plaats van naar de beperking(en) die een persoon ervaart.

Dubbel & Dwars

De ervaringen van LEF en Compleet worden binnen Dubbel & Dwars gebundeld. Beide praktijken hebben veel ervaring in en werken met (heel) jonge kinderen (ex-prematuren/dysmaturen), kinderen met gedragsproblemen, kinderen met een veranderde ontwikkeling, kinderen met aandachtspunten in de prikkelverwerking en kinderen met autisme en/ of een verstandelijke handicap.

Hoe kan je van je beperkingen je kracht maken? Door afstand te nemen van oude gewoontes en bereid te zijn om grenzen te verleggen; dat is waar Dubbel & Dwars voor staat. Door met openheid, persoonlijke aandacht en creativiteit aan het werk te gaan, geven we de ruimte aan een persoon om tot ontwikkeling te komen. We werken samen, observeren samen en bundelen onze krachten en hebben we onze eigen manier van werken die uitgaat van mogelijkheden in plaats van beperkingen. Dubbel en Dwars dus!

Dubbel & Dwars

Praktijklocatie
Dorpsstraat 53 3171 EE Poortugaal
info@dubbelendwars.info

Uw privacy

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat per mei 2018 de nieuwe privacywet in is gegaan. Via deze pagina willen wij u graag informeren hoe wij met uw gegevens omgaan.

Dubbel & Dwars neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dubbel & Dwars gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Dubbel & Dwars deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Dubbel & Dwars bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Dubbel & Dwars houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Dubbel & Dwars vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Dubbel & Dwars informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Dubbel & Dwars informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Dubbel & Dwars informeert patiënten indien Dubbel & Dwars bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.

Contact

Dubbel & Dwars
Dorpsstraat 53
3171 EE Poortugaal
info@dubbelendwars.info

Copyright © 2018-2023 Dubbel + Dwars. Alle rechten voorbehouden | Design & Development Ministerie van Visuele Zaken.