Samenwerking

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

LEF Ergotherapie hecht veel waarde aan multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Twee praktijken werken als vanzelfsprekend samen, namelijk LEF Ergotherapie en Compleet logopedie. Deze twee praktijken werken ook weer samen met kinderfysiotherapeuten uit de omgeving.

Binnen LEF worden met name kinderen met een complexe problematiek behandeld.
Wat houdt nu een complexe problematiek in? U kunt denken aan de volgende problemen en beperkingen:

  • Verstandelijke en/of lichamelijke handicap en gedragsproblemen;
  • Gedragsproblemen met een ontwikkelingsachterstand en problemen in de spraak- taal ontwikkeling;
  • Eet- en drink problemen en een ontwikkelingsachterstand;
  • Motorische ontwikkelingachterstand en een spraak- taal ontwikkelingsachterstand.

Bij bovenstaande problemen en beperkingen is het vaak wenselijk wanneer meerdere disciplines vanuit medische en paramedische hoek een kind behandelen. Hierbij is het echter niet altijd even vanzelfsprekend dat “alle neuzen dezelfde kant op wijzen”. LEF zet zich ervoor in om alle mensen die betrokken zijn bij het kind, te betrekken bij de behandeling en om de behandeldoelen op elkaar af te stemmen. Dus niet alleen de betrokken artsen en behandelaars, maar ook de ouders/ verzorgers en leerkrachten!

LEF werkt samen met organisaties als Stichting Vroeghulp, MEE, Auris en Lucertis. Maar heeft ook contact met Rijndam, SFG ziekenhuis en Maasstad ziekenhuis. En op eerstelijns niveau wordt er intensief samengewerkt met kinderfysiotherapeuten, manueel therapeuten, psychologen, orthopedagogen, internbegeleiders, ambulant begeleiders en de Arts Verstandelijk Gehandicapten.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

  • Partnerlogo NVLFPartnerlogo NVLF
  • Partnerlogo ErgotherapieNederlandPartnerlogo ErgotherapieNederland
  • Partnerlogo NSSIPartnerlogo NSSI
  • Partnerlogo KPPartnerlogo KP
  • Partnerlogo Senso CarePartnerlogo Senso Care
  • Partnerlogo Wrkgroep LogopediePartnerlogo Wrkgroep Logopedie

Contact

Dubbel & Dwars
Welzijnscentrum de Roerdomp’
Roerdomplaan 6
3084 NM Rotterdam
info@dubbelendwars.info

Copyright © 2018-2020 Dubbel + Dwars. Alle rechten voorbehouden | Design & Development Ministerie van Visuele Zaken.