Ergotherapie

LEF Ergotherapie

LEF ergotherapie is een praktijk waar kinderen, maar ook mensen met een verstandelijke handicap, die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven behandeld en geadviseerd kunnen worden. Als (kinder) ergotherapeut ondersteun je in datgene wat minder makkelijk verloopt, of het nu slecht slapen, snel boos worden, moeite met naar school toe gaan of zelfstandig spelen is, een ergotherapeut ondersteunt hierin.

Kwaliteit van leven is voor ‘groot en klein’ belangrijk. Iedereen heeft recht op een betekenisvol bestaan. LEF Ergotherapie onderscheidt zich door te kijken naar de mogelijkheden van een persoon in plaats van naar de beperking(en) die een persoon ervaart.

Dubbel & Dwars | Ergotherapie