Dubbel & Dwars

Bij Dubbel & Dwars worden met name kinderen met een complexe problematiek behandeld en er wordt advies gegeven aan hun naaste omgeving.

Wat houdt nu een complexe problematiek in? U kunt denken aan de volgende aandachtspunten en beperkingen:

 • Motorische ontwikkelingachterstand en een spraak- taal ontwikkelingsachterstand.
 • Voedingsproblemen;
 • Gedragsproblemen met eventueel een ontwikkelingsachterstand;
 • Verstandelijke en/of lichamelijke handicap en gedragsproblemen;

Bij bovenstaande aandachtspunten en beperkingen is het vaak wenselijk wanneer meerdere disciplines vanuit medische en paramedische hoek een kind behandelen. Hierbij is het echter niet altijd even vanzelfsprekend dat “alle neuzen dezelfde kant op wijzen”. Dubbel & Dwars zet zich ervoor in om de omgeving van het kind te betrekken bij de behandeldoelen en deze op elkaar af te stemmen. Dus niet alleen de betrokken artsen en behandelaars, maar ook de ouders/ verzorgers en leerkrachten enzovoorts!

Uw privacy

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat per mei 2018 de nieuwe privacywet in is gegaan. Via deze pagina willen wij u graag informeren hoe wij met uw gegevens omgaan.

Dubbel & Dwars neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dubbel & Dwars gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Dubbel & Dwars deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Dubbel & Dwars bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Dubbel & Dwars houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Dubbel & Dwars vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Dubbel & Dwars informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Dubbel & Dwars informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Dubbel & Dwars informeert patiënten indien Dubbel & Dwars bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.

 

Privacyverklaring 

Compleet Logopedie

Compleet logopedie is een (pre) logopediepraktijk gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met complexe hulpvragen. Logopedie is het onderzoeken en behandelen van problemen in de communicatie in alle vormen, maar ook het behandelen van verbale en non-verbale problemen die te maken hebben met de stem, taal, spraak, slikken (eten en drinken) en het gehoor. De logopedist houdt zich bezig met de werking van de mond, lippen en tong. Logopedie zorg dat het spreken op gang wordt gebracht of dat het taalbegrip wordt gestimuleerd

LEF Ergotherapie

LEF ergotherapie is een praktijk waar kinderen, maar ook mensen met een verstandelijke handicap, die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven, behandeld en geadviseerd kunnen worden. Als (kinder) ergotherapeut ondersteun je in datgene wat minder makkelijk verloopt, of het nu slecht slapen, snel boos worden, moeite met naar school toe gaan of zelfstandig spelen is, een ergotherapeut ondersteunt hierin. Kwaliteit van leven is voor ‘groot en klein’ belangrijk. Iedereen heeft recht op een betekenisvol bestaan. LEF Ergotherapie onderscheidt zich door te kijken naar de mogelijkheden van een persoon in plaats van naar de beperking(en) die een persoon ervaart.

Dubbel & Dwars

De ervaringen van LEF en Compleet worden binnen Dubbel & Dwars gebundeld. Beide praktijken hebben veel ervaring in en werken met (heel) jonge kinderen (ex-prematuren/dysmaturen), kinderen met gedragsproblemen, kinderen met een veranderde ontwikkeling, kinderen met aandachtspunten in de prikkelverwerking en kinderen met autisme en/ of een verstandelijke handicap.

Hoe kan je van je beperkingen je kracht maken? Door afstand te nemen van oude gewoontes en bereid te zijn om grenzen te verleggen; dat is waar Dubbel & Dwars voor staat. Door met openheid, persoonlijke aandacht en creativiteit aan het werk te gaan, geven we de ruimte aan een persoon om tot ontwikkeling te komen. We werken samen, observeren samen en bundelen onze krachten en hebben we onze eigen manier van werken die uitgaat van mogelijkheden in plaats van beperkingen. Dubbel en Dwars dus!

LEF Ergotherapie is een eerstelijns kinderergotherapie praktijk gevestigd te Rotterdam en werkzaam in Rotterdam en omgeving. De praktijk wordt gerund door Isabelle en Jantine. Er wordt intensief samen gewerkt met eerstelijns praktijk Compleet Logopedie, in samenwerkingsverband als Dubbel en Dwars. Er zijn ook intensieve contacten met kinderfysiotherapeuten, kinderdietisten, kinderpsychologen, kinderartsen en gemeente Rotterdam. Er worden kinderen van 0 tot 18 jaar behandeld met zeer uiteenlopende en complexe problematieken.


Functie


Als (kinder) ergotherapeut vind je het een uitdaging om met kinderen van alle leeftijden te werken en/of met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap.
Veel geziene doelgroepen bij LEF Ergotherapie zijn: Te vroeg geboren kinderen, kinderen met (een vermoeden van) autisme, schoolgaande kinderen, tieners en kinderen die aandachtspunten hebben op het gebied van hun prikkelverwerking, eten en drinken en sociale vaardigheden


Functie-eisenHBO afgestudeerd Ergotherapeut

 • Het is een pre (maar niet verplicht) als je in het bezit bent van een SI scholing/certificaat
 • Werkervaring (maar ook affiniteit met en willen door groeien in) met kinderen is een pre
 • Flexibel
 • Om kunnen gaan met een grote complexiteit en diversiteit betreft hulpvragen
 • Enthousiast en open in (nieuwe) contacten maken
 • Multidisciplinair willen samenwerken
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit, maar juist om kunnen gaan met vrijheid betreft planning en organisatie
 • In bezit van rijbewijs B

Arbeidsvoorwaarden
We bieden een dienstverband aan met toekomst. We zijn op zoek naar een werknemer die graag bij ons wil leren en doorgroeien. Salariëring geschied volgens CAO gehandicaptenzorg schaal 55. Daarnaast krijg je een woon-werk en werk-werk kilometervergoeding. Ten behoeve van je ontwikkeling krijg je jaarlijks een scholingsbudget. Vakantiedagen en vakantiegeld bouw je op naar rato.


Contact

Heb je na het lezen van deze vacature interesse of vragen? Neem dan contact met ons op. Ook kan je nog meer informatie vinden op www.lefergotherapie.nl en op www.dubbelendwars.info


Contactgegevens:

Jantine Theuns: 06 22 93 13 92- info@lefergotherapie.nl
Isabelle Vogel: 06 124 30 216- info@lefergotherapie.nl

Speeltips

Bij Dubbel & Dwars worden met name kinderen met een complexe problematiek behandeld en er wordt advies gegeven aan hun naaste omgeving. Wat houdt nu een complexe problematiek in? U kunt denken aan de volgende aandachtspunten en beperkingen:

Contactgegevens

Heeft u een concrete vraag over uw kind? Of wilt u graag eens vrijblijvend contact met Dubbel & Dwars? Vult u dan het contactformulier in. Als u dit wenst, bellen we u op korte termijn terug.

Dubbel & Dwars
Praktijklocatie 'Welzijnscentrum de Roerdomp' Roerdomplaan 6
3084 NM Rotterdam
Dubbel & Dwars